Human Rights Watch

multimedia newsroom

Polska: Obrońcy praw kobiet na celowniku

Ataki ze strony rządu zagrażają opiece nad kobietami

Wednesday 06 February 2019


(Bruksela, 6 lutego 2019 r.) – Polski rząd bierze na celownik działaczy i organizacje zajmujące się prawami kobiet, co zagraża poszanowaniu praw i bezpieczeństwu kobiet - czytamy w raporcie opublikowanym przez Human Rights Watch. Ponad dwa lata po pierwszym masowym proteście przeciwko próbom dalszego ograniczenia dostępu do aborcji, rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) atakuje obrońców praw kobiet poprzez naloty na biura organizacji, odmowę finansowania, publiczne kampanie oszczerstw i postępowania dyscyplinarne.

75-stronicowy raport „»Oddech władzy na plecach«: Ataki na prawa kobiet w Polsce” dokumentuje metody, jakimi od czasu dojścia do władzy w 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zwalcza organizacje zajmujące się prawami kobiet: w tym przez naloty policji i odmowę dofinansowania, często z niewielkim wyprzedzeniem i bez wyraźnego uzasadnienia. Human Rights Watch stwierdza, że instytucje państwowe stosowały wobec swoich pracowników popierających protesty dotyczące praw kobiet lub współpracujących z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet postępowania dyscyplinarne i groziły im zwolnieniami z pracy. Rząd nie sprzeciwia się - a czasem wydaje się sprzyjać – publicznym kampaniom oszczerstw ze strony partii rządzącej i innych polityków oraz ugrupowań wspieranych przez Kościół, które stawiają w złym świetle organizacje zajmujące się prawami kobiet, a ich pracę opisują jako zagrożenie dla rodzin i tzw. „tradycyjnych wartości".

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

Ohio, Texas Use COVID-19 to Stop Abortions

Friday 27 March 2020

Length 00:33

1 0 0 0 0 0
Hungary’s Orban Uses Pandemic to Seize Unlimited Power

Wednesday 25 March 2020

Length 01:00

1 0 0 0 0 0
People are Mobilizing to Help During the COVID-19 crisis

Monday 23 March 2020

Length 01:48

1 0 0 0 0 0
Egypt: Security Forces Disappear, Torture Children

Monday 23 March 2020

Length 02:30

1 0 4 0 0 0
Respect Rights in COVID-19 Response

Friday 20 March 2020

Length 01:00

1 0 0 0 0 0
Greece: End Violence Against Asylum Seekers at Border

Tuesday 17 March 2020

Length 01:48

2 0 0 0 0 0
China: Tibetan Children Denied Mother-Tongue Classes

Wednesday 04 March 2020

Length 01:30

1 0 0 0 0 0
Greek Crackdown on Refugees

Wednesday 04 March 2020

Length 01:54

4 0 0 0 0 0
US: Vote 2020 with Nicole Austin-Hillery

Monday 24 February 2020

Length 04:06

3 0 0 0 0 0
Kenya: No Letup in Killings by Nairobi Police

Thursday 20 February 2020

Length 01:20

1 0 0 0 0 0
Vietnam: LGBT Youth Unprotected

Thursday 13 February 2020

0 0 4 0 0 0
Syria: Address Fate of Missing Victims of ISIS

Tuesday 11 February 2020

Length 03:13

2 0 0 0 0 0
Explosive Weapons Devastating for Civilians

Thursday 06 February 2020

Length 00:55

1 0 0 0 0 0
Venezuela: Violent Abuses in Illegal Gold Mines

Tuesday 04 February 2020

Length 00:48

2 0 0 0 0 0
Rights After Brexit

Saturday 01 February 2020

Length 01:19

1 0 0 0 0 0
Colombia/Venezuela: Armed Groups Control Lives at Border

Wednesday 22 January 2020

Length 02:08

2 0 0 0 0 0
Chinese Government Poses Global Threat to Human Rights

Tuesday 14 January 2020

Length 02:16

2 0 0 0 0 0
DR Congo: No Justice for 2018 Yumbi Massacres

Thursday 19 December 2019

Length 02:40

2 0 0 0 0 0