Human Rights Watch

multimedia newsroom

  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Việt Nam: Thanh thiếu niên LGBT không được bảo vệ

Huyền thoại hoang đường về xu hướng tính dục và bản dạng giới cản trở nhân quyền

Thursday 13 February 2020


Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay rằng những huyền thoại hoang đường phổ biến về xu hướng tính dục và bản dạng giới ở Việt Nam góp phần gia tăng tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực, có tác động mạnh tới thanh thiếu niên LGBT.Bản phúc trình dài 75 trang, “Giáo viên nói tôi bị bệnh”: Những rào cản đối với quyền giáo dục của thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam ghi nhận tình trạng các thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam phải đối mặt với định kiến và sự phân biệt đối xử ở nhà cũng như ở trường do các huyền thoại hoang đường, ví dụ như niềm tin sai lầm rằng cảm giác thích người cùng giới là một chứng bệnh tâm thần có thể chẩn đoán, điều trị và chữa khỏi được. Nhiều người trong số đó từng bị sách nhiễu bằng lời nói và bị bắt nạt, có một số vụ dẫn tới hành hung cơ thể. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận thấy rằng các giáo viên thường không được tập huấn và trang bị đủ để giải quyết các vụ kỳ thị đối với người LGBT, và các bài giảng ở trường thường bảo lưu các huyền thoại hoang đường phổ biến ở Việt Nam rằng thích người cùng giới là một chứng bệnh. Chính quyền Việt Nam cần hoàn thành các cam kết về bảo vệ quyền của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT).

PHOTOS (4)

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

Ohio, Texas Use COVID-19 to Stop Abortions

Friday 27 March 2020

Length 00:33

1 0 0 0 0 0
Hungary’s Orban Uses Pandemic to Seize Unlimited Power

Wednesday 25 March 2020

Length 01:00

1 0 0 0 0 0
People are Mobilizing to Help During the COVID-19 crisis

Monday 23 March 2020

Length 01:48

1 0 0 0 0 0
Egypt: Security Forces Disappear, Torture Children

Monday 23 March 2020

Length 02:30

1 0 4 0 0 0
Respect Rights in COVID-19 Response

Friday 20 March 2020

Length 01:00

1 0 0 0 0 0
Greece: End Violence Against Asylum Seekers at Border

Tuesday 17 March 2020

Length 01:48

2 0 0 0 0 0
China: Tibetan Children Denied Mother-Tongue Classes

Wednesday 04 March 2020

Length 01:30

1 0 0 0 0 0
Greek Crackdown on Refugees

Wednesday 04 March 2020

Length 01:54

4 0 0 0 0 0
US: Vote 2020 with Nicole Austin-Hillery

Monday 24 February 2020

Length 04:06

3 0 0 0 0 0
Kenya: No Letup in Killings by Nairobi Police

Thursday 20 February 2020

Length 01:20

1 0 0 0 0 0
Vietnam: LGBT Youth Unprotected

Thursday 13 February 2020

0 0 4 0 0 0
Syria: Address Fate of Missing Victims of ISIS

Tuesday 11 February 2020

Length 03:13

2 0 0 0 0 0
Explosive Weapons Devastating for Civilians

Thursday 06 February 2020

Length 00:55

1 0 0 0 0 0
Venezuela: Violent Abuses in Illegal Gold Mines

Tuesday 04 February 2020

Length 00:48

2 0 0 0 0 0
Rights After Brexit

Saturday 01 February 2020

Length 01:19

1 0 0 0 0 0
Colombia/Venezuela: Armed Groups Control Lives at Border

Wednesday 22 January 2020

Length 02:08

2 0 0 0 0 0
Chinese Government Poses Global Threat to Human Rights

Tuesday 14 January 2020

Length 02:16

2 0 0 0 0 0
DR Congo: No Justice for 2018 Yumbi Massacres

Thursday 19 December 2019

Length 02:40

2 0 0 0 0 0